Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil Genel Müdürü

Finans Yönetimi İyi Uygulanmalı

Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz et­kisi çok anormal bir şekilde tüm dünyada baş gösteriyor. Son 1 ay içerisinde 7 ülke gez­dim bunların içerisinde Doğu ve Batı Avrupa ile farklı kıta­lar var. Gittiğim bu 7 ülkenin tamamı Türkiye’den çok daha kötü ekonomik şartlar altında ve halkın sokakta ge­zerken yüzünün gülmediğini görebiliyorsunuz. Hakikaten ben böyle bir dönemi bunca yıllık sektör ziyaretlerimin hiçbirinde görmedim. Pan­demi sonrası Çin, başta teks­til olmak üzere birçok sektörde çok agresif fiyatlarla dünya piyasalarını kırdı ve kırmaya de­vam ediyor. Ancak ben Çin’deki stokların azalmasıyla birlikte, artık normal fiyatlara döneceğini ve fiyat noktasında rekabette bugünkü gücünü elinde tuta­mayacağı kanaatindeyim.

Bu bizim için iyi bir gelişme olacak ama bu süreç tahmin ediyorum 1-1 buçuk yılı bu­lur. Çin’in maliyetleri de yük­selince tam anlamıyla avan­tajlı konumda olamasak da tercih edilir olacağız. Bu nedenle ben karamsar değilim ancak bu dönemde üretim, stok ve finans yönetiminin en iyi şekilde uygulanması gerekiyor.