Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil Genel Müdürü

Çin' in de maliyetleri yükselecektir.

9. Textile Show’un çok iyi ol­mayacağını zannediyorduk ama beklentimizin üstünde geçti. 10. Textile Show’un da ilk gününü göz önüne alarak mukayese ettiği­mizde geçen dönemin ilk günüyle hemen hemen aynı oldu­ğunu söyleyebilirim. Ben özellikle Bursa’nın üretici bir şehir olmasının avanta­jının her zaman var olaca­ğını ve bu gücünü koruya­cağını düşünüyorum. Sektörü etkileyen Çin konu­sundaysa ben karamsar değilim. Evet, pandemi sürecinden az önce ve süreç içerisinde Çin, dünyanın birçok sektöründe stok deposu oldu. Pandemi sonrası ise, başta tekstil olmak üzere birçok sek­törde çok agresif fiyatlarla dünya piyasalarını kırdı ve kırmaya de­vam ediyor. Biz başta Avrupa ülke­lerini ve Balkan ülkelerini biraz kaybettik.

Ancak ben Çin’deki stokların azalmasıyla normal fiyat vererek devam edeceğini ve fiyat nokta­sında rekabette bugünkü gücünü elinde tutamayacağı kanaatinde­yim. Bu bizim için iyi bir gelişme olacak ama bu sürecin1 buçuk yılı bulabileceğini düşünüyorum.